Podmínky ochrany osobních údajů a používání cookies

Stránka espressodoma.cz na stránce neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takové data mohou být získány v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru, kontaktních formulářů, zúčastní se průzkumu, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dát. Stránka – espressodoma.cz si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např .: měření návštěvnosti. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a espressodoma.cz za toto nemůže nést a neponese žádnou zodpovednosť. Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – některé sekce stránky však nebudou bez povolených cookies fungovat korektne.Na žádost uživatele podnikne vlastník stránky – espressodoma.cz všechny přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.
Platné od 01. 06. 2017